Online Cursus Access 2003 Level 2 en 3 NL

Bestel de cursus Access 2003 level 2 en 3      Meer informatie cursus Access 2003 level 2 en 3

Access 2003 NL
Niveau 2 (vervolg) & Niveau 3 (expert)
Licentieduur : 1 jaar na aankoop
Geschatte tijd: 17:00 uur

Bedreven gebruiker (Level 2)
7 Modules - 23 Vragen

1. Database en objecten
Uitbreiding van kennis over database en objecten.

Totaal aantal vragen per module: 3

   1. Werken met objecten
   2. Nieuwe databases maken
   3. Objectafhankelijkheden

2. Tabellen
Uitbreiding van kennis over tabellen.

Totaal aantal vragen per module: 2

   1. Gegevensbladen opmaken
   2. Tabellen ontwerpen

3. Sorteren en filteren
Uitbreiding van kennis over sorteren en filteren.

Totaal aantal vragen per module: 2

   1. Filteren met een criterium
   2. Filteren met meerdere criteria

4. Query's
Uitbreiding van kennis over query's.

Totaal aantal vragen per module: 10

   1. Selectiequery's ontwerpen
   2. Werken met het raster
   3. Query's met een criterium
   4. Criteria op meerdere velden
   5. Criteria op een veld
   6. Sorteervolgorde in query's
   7. Verwijderquery's
   8. Verwijderquery's uitvoeren
   9. Tabelmaakquery's
  10. Bijwerkquery's

5. Formulieren en rapporten
Uitbreiding van kennis over formulieren en rapporten.

Totaal aantal vragen per module: 2

   1. Formulieren maken
   2. Rapporten maken

6. Afdrukken
Geselecteerde records afdrukken.

Totaal aantal vragen per module: 1

   1. Uitbreiding van kennis over afdrukken

7. Uitwisseling
Uitbreiding van kennis over gegevensuitwisselingen tussen Access en andere toepassingen.

Totaal aantal vragen per module: 3

   1. Objecten importeren
   2. Objecten exporteren
   3. Data Access-pagina


Access 2003
Gevorderd gebruiker (Level 3)
6 Modules - 52 Vragen


 1. Tabellen
Perfectioneren van kennis over tabellen.

Totaal aantal vragen per module: 7

   1. Tabelontwerp wijzigen
   2. Veldinvoer controleren
   3. Invoermaskers bepalen
   4. Gegevenslijsten in een tabel maken
   5. Meervoudige primaire sleutels
   6. Tabellen indexeren
   7. Relaties tussen tabellen

2. Query's
Perfectioneren van kennis over query's.

Totaal aantal vragen per module: 9

   1. Bepaalde operatoren
   2. Berekende velden in query's
   3. Statistieken zonder groeperen
   4. Statistieken met groeperen
   5. Bepaalde records groepen
   6. Parameterquery's
   7. Niet-gerelateerde recordsquery's
   8. Dubbele recordsquery's
   9. Kruistabelquery's

3. Formulieren en rapporten.
Perfectioneren van kennis over formulieren en rapporten.

Totaal aantal vragen per module: 9

   1. Formulier eigenschappen
   2. Toegang tot velden verbieden
   3. Toegangsvolgorde tot velden
   4. Sub-formulieren maken
   5. Meervoudige tabelinvoer in een formulier
   6. Sorteervolgorde van een rapport
   7. Records in een rapport groeperen
   8. Pagina-einde in een groep
   9. Etiketten voor mailings

4. Besturingselementen maken
Perfectioneren van kennis over het ontwerp van besturingselementen.

Totaal aantal vragen per module: 10

   1. Besturingselement tekstvak invoegen
   2. Selectievakje/Keuzerondje
   3. Groepsvak
   4. Tekstetiketten maken
   5. Besturingselementen berekenen
   6. Berekeningen (rapport, formulier)
   7. Opzoekkolommen in formulieren maken
   8. Rechthoeken en lijnen maken
   9. Paginanummers (rapport, formulier)
  10. Afbeeldingen invoegen

5. Besturingselementen beheren
Perfectioneren van kennis over het werken met besturingselementen.

Totaal aantal vragen per module: 13

   1. Besturingselementen selecteren
   2. Besturingselementen verwijderen
   3. Besturingselementen verplaatsen
   4. Besturingselementen uitlijnen
   5. Kopie, verplaatsen tussen secties
   6. Hoogte van secties
   7. Besturingselementen afmeten
   8. Besturingselementen en tekstopmaak
   9. Besturingselementen en tekstuitlijning
  10. Besturingselementen opmaken
  11. Opmaak kopiëren
  12. Besturingselementen en groepering
  13. Indeling waarden uit besturingselementen

6. Analyse
Perfectioneren van kennis over draaitabellen en -grafieken.

Totaal aantal vragen per module: 4

   1. Draaitabellen maken
   2. Gegevens groeperen (draaitabel)
   3. Totaalvelden toevoegen (draaitabel)
   4. Draaigrafieken


Excl. BTW: € 85,00
Incl. BTW: € 102,85

Bestel de cursus Access 2003 level 2 en 3      Meer informatie cursus Access 2003 level  2 en 3

Overige Cursussen

Cursus Powerpoint online
POWERPOINT
Cursus Word online
WORD
Cursus Outlook online
OUTLOOK
Cursus Excel online
EXCEL
Cursus Open Office online
OPEN OFFICE
 
goto E-Smart.nlgoto Beheren